Počet zvířat v ZOO: 57

Šimpanz

K nejznámějším lidoopům patří šimpanz (Pan troglodytes). První zprávy o této opici máme už od starých Kartagiňanů. Samec šimpanze je o něco větší než orangutan; bývá až 1,70 m vysoký. Samice mívá jen 1,30 m. Dospělý šimpanz váží 50 až 75 kg. Srst má černou, obličej, ruce a nohy jsou barvy masové, jen u některých šimpanzích ras také skoro černé. Ve stáří se obličej pokrývá četnými pihami, které se mohou slévat ve větší černé skvrny.
Šimpanzi jsou obyvateli afrických rovníkových pralesů. Nejsou však odkázáni jen na pobyt v korunách stromů jako orangutani. Proto také nemají tak dlouhé ruce. I na zemi se pohybují dost obratně, ale přes velké prostory bez lesů se nikdy neodvažují. Ty jsou pro ně nepřekonatelnou překážkou. Šimpanz se shoduje se všemi lidoopy v tom, že neumí plavat. Spadne-li do vody, utopí se.
V přírodě žijí šimpanzi v menších skupinách o čtyřech až čtrnácti členech. Vůdcem tlupy je starý silný samec, často však bývá ve skupině silných samců několik. Podle pozorování v přírodě se zdá, že samec u lidoopů nehraje úlohu tyrana jako třeba u paviánů. Vztahy mezi dospělými samci i samicemi jsou u šimpanzů mnohem mírnější. Jednotliví samci si často navzájem vybírají lupy ze srsti a odstraňují si různé nečistoty. Ani v době páření nebyly pozorovány žádné nápadné boje o samice. To však neznamená, že si vedoucí samec nedovede uplatnit v tlupě autoritu. Poruší-li některý dospělý člen uznaný šimpanzí rituál, je okamžitě potrestán silnějším jedincem. Mláďata si ovšem mohou dovolit téměř všechno.
Povrchní pozorovatel šimpanzů se může domnívat, že v tlupě jsou hádky a rvačky na denním pořádku. Šimpanzi mají na rozdíl od gorily a orangutana zcela jiné povahové rysy. Každé vzrušení projevují nahlas. Potkají-li se dvě tlupy šimpanzů, nastane hrozná vřava. Samci tlučou do stromů a hlasitě křičí, mláďata hrozně vřeští a pobíhají. Šimpanzi tím však nevyjadřují žádné válečné nálady. Vydávané zvuky jsou pouze výrazem příjemného vzrušení. Skutečné nesrovnalosti jsou řešeny většinou jen gestikulací.
Šimpanzi mají mnoho různých hlasů a gest. Jejich hlasy však nemůžeme nikdy srovnávat s lidskou řečí. Gesta a hlasy mají sice určitý význam, vyjadřují však na rozdíl od lidské řeči nikoli obsah, ale jen určitou náladu. Podstatný rozdíl mezi šimpanzí a lidskou řečí tkví ve skutečnosti, že šimpanz není duševně schopen a ani nechce sdělit určitou věc, i když jeho posunkům ostatní šimpanzi i dobrý lidský pozorovatel rozumějí. Spatří-li šimpanz nepřítele, vyráží hlasitý výkřik znějící jako „vraaach", což má být podle cestovatelů nejotřesnější zvuk afrického pralesa. Když je šimpanz nepřítelem náhle překvapen, uteče ve vší tichosti, aniž ostatní členy tlupy nějak varoval. Stejně je znám i zdravicí zvuk „hu-hu-hu" a řada dalších. Kromě zvuků jsou tu však i gesta. Žebroní-li samice na samci potravu, natahuje k němu prosebně ruce. Mezi výrazy přátelství patří i vzájemné objetí.
Na rozdíl od orangutanů nejsou šimpanzi v přírodě tak vázáni na stromy. Šplhají sice výborně, ale obratně a rádi se pohybují i na zemi, samozřejmě většinou na všech čtyřech. Na nohou ve vzpřímeném postoji se pohybují jen výjimečně. Na stromech však nocují a ohýbáním větví si stavějí každou noc spací hnízda podobně jako orangutani.
Hlavní součástí šimpanzí potravy jsou samozřejmě rostliny. Nasbírala jsem jedenaosmdesát různých druhů rostlin, které šimpanzi pojídají. Polovina z toho jsou plody, čtvrtina listí a zbytek semena, květy, stonky a kůra. Navíc se šimpanzi živí občas i hmyzem, v určitých ročních obdobích dost intenzívně.
V zajetí se šimpanz při dobré péči dožívá čtyřiceti až padesáti let. Tyto údaje jsou ovšem z dobře vedených zoologických zahrad, kde mají šimpanzi to nejlepší ošetření. Chovat se musí odděleně od ostatních opic i odděleně od lidí. Jsou totiž náchylní k různým lidským chorobám, jako je chřipka, zápal plic a tuberkulóza. Dříve vydrželi šimpanzi v zajetí jen několik měsíců.


Šimpanz

Šimpanzí online webkamera v ZOO.


Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (11 votes)


Přidat komentář  | 21834x přečteno  | Linkuj.cz  | Facebook Facebook  | Google Google