Počet zvířat v ZOO: 57

Slepice

Nákup a obměna hejna

Chovatel se musí předem dobře rozmyslet, jak velké hejno slepic bude chovat. Zda vejce pro vlastní spotřebu, případně pro prodej. Současně musí vzít v úvahu množství krmiva, které bude mít k dispozici, velikost ustájovacích prostor včetně výběhu pro kuřata a slepice.
Slepice začínají snášet ve 20 týdnech. Největší užitkovost dosáhnou v prvém roce stáří. Na podzim obyčejně přepelichávají. V druhém roce je již užitkovost nižší. V žádném případě nelze ponechávat slepice do třetího roku snášky. V této době je pokles snášky tak významný, že nekryje ani náklady na krmivo.
Zásady, aby bylo hejno zdravé a využilo se plně genofondu:
- chovat slepice nejraději jeden snáškový rok,
- nikdy nedoplňovat hejno,
- vždy celé hejno zlikvidovat a provést dezinfekci,
- pokud možno nechovat společně kuřata a staré slepice.
Stáří nakupované drůbeže
Drůbež je možno nakoupit v různých věkových kategoriích. Nejvýhodnější je nákup jednodenních kuřat.
Kuřata právě vylíhnutá - jednodenní se velmi dobře přepravují. Vydrží dlouho hladovět a žíznit. (Vstřebává se žloutkový váček.)
Kuřata ve stáří 6-8 týdnů kupuje ten chovatel, kterému dělá problém teplé ustájení. Výhodou je, že kuřata mohou hned ven do výběhu a stačí jim ustájení bez tepelného zdroje. Nevýhodou při nákupu z velkochovu, kde jsou kuřata krmena kompletními směsmi, je ta skutečnost, že dochází ke stresu než si zvyknou na krmivo, které je dostupné. Proto je vhodné koupit směs, kterou byly kuřičky krmeny, alespoň na přechodnou dobu, než si navyknou. Často se tato možnost nabízí při prodeji kuřic.
Dospělé kuřice, nejčastěji ve stáří 18 týdnů, bývají k prodeji ve velkochovech při přeřazení do snáškových hal.
Slepice získané v průběhu snáškového cyklu jsou nejméně výhodné. Změna v životních podmínkách vždy způsobí stres, dojde k narušení snášky, mnohdy i k pelichání, což způsobí přerušení snášky někdy i na několik týdnů. Podobná situace je i u nosnic po snáškovém cyklu, i když bývají cenově výhodné.

Odchov kuřat

Provádí se za pomocí živé kvočny anebo pod umělým tepelným zdrojem (umělou kvočnou). Klasický způsob odchovu pod kvočnou se dnes provádí jen ojediněle, protože má mnoho nevýhod. (Kvočna není k dispozici, kdy je jí potřeba, obsedne jen omezené množství kuřat, každá kvočna není dobrou matkou, zbytečné krmení kvočny, která jako nosnice by za tuto dobu vyprodukovala kolem 60 vajec atd.).
Při použití živé kvočny musí být kvočna dobře rozsezená, pod kterou se vždy navečer postupně vkládají jednodenní kuřata. Na noc je obvykle všechny přijme a nedělá mezi kuřaty rozdílu. Pod kvočnou je možno dát 12-18 kuřat podle její velikosti. Kuřata vodí 4-7 týdnů. Kvočna s kuřaty musí být chráněna před nepohodou, popřípadě před škodnou. Musí mít samostatný vhodný kotec. V každém případě je dobré mít pro kvočnu s kuřaty travnatý výběh oddělený od ostatní drůbeže. Ve výběhu - ve stínu umístit napáječku s čerstvou pitnou vodou a krmítko.

Konzumní vejce

Je vlastně koncovka, pro kterou jsou slepice chovány. Na jejich množství a kvalitě záleží rentabilita chovu. V případě, že bude dodržen uvedený technologický návod, jistě bude i snáška odpovídat představám chovatele. Kvalita je do značné míry závislá na dobré zoohygieně. Jen zdravé slepice, dobře ustájené, krmené nezávadnými krmivy a napájené pitnou vodou, dávají předpoklad kvalitních konzumních vajec. Snášková hnízda je potřeba udržovat v čistotě a podle potřeby vyměňovat v hnízdech podestýlku.
letním období je nutné hnízda vystřikovat účinným insekticidem proti cizopasníkům, kteří nosnice zneklidňují, což působí nepříznivě na snášku, a tím často dochází k zanášení. Vejce se musí sbírat čistýma rukama do čistých, vhodných nádob. Častým sběrem se zabraňuje zašpinění vajec, popřípadě rozbití. Po sběru je třeba dát vejce do chladnější místnosti, nejlépe +5 až + 15°C. Pozor v zimě na mrznutí, dochází k němu již při teplotě -2 °C.
případě, že chovatel nemá vejce pouze pro vlastní potřebu a prodává do tržní sítě, musí respektovat Směrnici SVS ČR.
Vejce připravena pro expedici musí být skladována v oddělené místnosti při teplotě do +15 °C a relativní vlhkosti 70-80 %, dobře větrané bez přímého slunečního záření.
Obalový materiál musí být čistý, kontejnery a přepravky na vejce musí být před dalším použitím vyčištěny a dezinfikovány.

Pelichání nosnic

Dochází k výměně starého peří za narůstající peří nové. U dobrých nosnic se děje v pozdním podzimu a u celého hejna najednou, současně přestává snáška. V té době je účelné snáškový cyklus ukončit. V případě ponechávání do druhého snáškového cyklu je potřeba vypustit na několik dnů z krmné dávky bílkovinná krmiva, omezit napájení, podávat po tři dny pouze zrniny (kukuřice, ječmen), tím se vyprovokuje pelichání u celého hejna. Potom zase zařadit bílkovinná krmiva, hlavně živočišného původu, aby pelichání bylo hromadné a netrvalo dlouho.

Kvokavost

U užitkových hybridů je geneticky potlačena, že se téměř nevyskytuje. V případě ojedinělého výskytu je třeba hledat závadu v nevyvážené krmné dávce, hlavně v nízké hladině bílkovin. V takové situaci je nutné ihned kvočnu odstranit, nejlépe vyřazením z chovu a hlavně odstranit příčinu.

Požírání vajec nosnicemi

Jedná se o zlozvyk, který se často stává při nedostatku minerálních látek, když je slabá skořápka a dochází k časté křapovitosti. Odstranit tento zlozvyk bývá obtížné, jednodušší je jeho vzniku předcházet. Důležitá je plnohodnotná krmná dávka. Občas je možné místo písku podat roztlučenou omítku. Důležitý je dále dostatek dobře vystlaných hnízd umístěných v tmavém prostředí a častý sběr vajec. Při zjištění požírání vajec je nutné ihned zjistit, o kterou slepici se jedná a raději ji z chovu vyřadit. Je nebezpečí, že se rychle tento zlozvyk naučí i ostatní.

Zanášení vajec

Většinou tento zlozvyk vzniká, když je větší množství slepic na jedno hnízdo, nebo jsou hnízda bez podestýlky, popřípadě silně zahmyzená. Na drahé straně pak mají slepice velkou příležitost klidného, tichého místa, někdy i dobře vystlaného.
Lepší je také tomuto zlozvyku předcházet, než jej odnaučovat. Je nutné dodržet zásadu - najedno hnízdo 4 až maximálně 6 slepic. Hnízda umístit v klidném, mírně osvětleném místě. Vždy dobře vystlaná, suchá. Podle potřeby je nutné vyměnit podestýlku, popřípadě ošetřit proti vnějším cizopasníkům. Provádět často sběr vajec. Hnízda nežádoucí zrušit nebo vystlat nestejně velkými, ostrými kameny.

Přelétání slepic

Vyskytuje se nejvíce u lehkých plemen a často tento zlozvyk narušuje sousedské vztahy. Je nutné mít trvale v pořádku oplocení, případně použít spony proti přeletu, nebo lepicí páskou přelepit několik krajních per. Nebo řešit případ radikálněji - ustřižením několika per, a to pouze na jedné letce.


Slepice
Slepice webkamera online

Chov slepic v přímém přenosu, na webkameře můžete vidět několik slepic.


Váš hlas: Žádná Průměr: 3.6 (20 votes)


Přidat komentář  | 25994x přečteno  | Linkuj.cz  | Facebook Facebook  | Google Google